header-object

Káblové vozíky (vlečky) a káble

VAHLE

Kabelové vozíky Vahle všeobecně

Kabelové vozíky Vahle zajišťují pohyblivé spojení kabelového vedení (plochých i kulatých kabelů) a hadic pro plynná nebo tekutá média k pohybujícím se napájeným spotřebičům. Kabelové vozíky jsou vyráběny v souladu s předpisy VDE. Vedle elektrických kabelů nebo hadic, mohou kabelové vozíky vézt i nejrůznější řídící a a optické kabely. Tyto řídící kabelové vozíky mohou pak volitelně pojíždět odděleně od spotřebičů a mohou být volitelně vybaveny výškovým nastavením.

 

Kabelové vozíky se skládají z pojezdové kladky, která pomocí koleček s kuličkovými ložisky, pojíždí v (nebo po) pojezdových nosných profilech a unáší úložnou desku s připevňenými kabely nebo hadicemi.

Kabely jsou k úložné desce upevněny upínacím mechanismem, přičemž na jedné úložné desce mohou být současně upevněny, vložením gumových profilů, kulaté i ploché kabely, popř.hadice. Pomocí adaptérů mohou být pod úložnou desku připevňovány další nástavbové úložné desky a je možné tak vytvářet vícenásobné patrové úložné desky pro potřebné množství kabelů nebo hadic.

kleineundmittlere-obr 23ltw euro20gate hamburg 2005-08-22 fri 010

 

Kabelové vozíky pojíždí pomocí pojezdového mechanismu v (nebo po) pojezdových nosných profilech, které jsou kotveny pomocí různých upevňovacích systémů k nosným konstrukcím vnitřních nebo venkovních prostorů, kde jsou kabelové vozíky používány.

Pojezdové nosné profily mohou být tvarovány do oblouků podle tvaru požadované pojezdové dráhy.

 

Podle typu pojezdového nosného profilu se kabelové vozíky VAHLE rozdělují na:

  • Kabelové vozíky s pojezdem v C-profilu (podle nosnosti profilu v provedení S1, S2, S3, popř.K1)
  • Kabelové vozíky pro ploché kabely s pojezdem po I-profilu
  • Kabelové vozíky pro kulaté kabely s pojezdem po I-profilu
  • Kabelové vozíky s pojezdem po kosočtvercovém profilu

 

Materiálové provedení

kabelových vozíků a pojezdových nosných profilů je variabilní, přizůsobené jednak podmínkám, kde jsou kabelové vozíky využívány a jednak hmotnostním zatížením, které musí kabelové vozíky a pojezdové nosné profily přenášet.

V závislosti na provozu kabelových vozíků ve vnitřních nebo venkovních prostorách, popř.ve ztížených podmínkách výskytu značné vlhkosti vzduchu, chemických výparů, nebo v jiném korozivním prostředí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu, je možné součásti kabelových vozíku a pojezdové nosné profily dodat v provedení plast, žárově pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel.

Podle nosnosti kabelových vozíků se vozíky dodávají v provedení pro nízké až střední zatížení, těžké zatížení a mimořádně těžké zatížení se samostatným motorovým pohonem vozíků. Různým provedením kabelových vozíků v zavislosti na hmotnostním zatížení odpovídá i provedení pojezdových nosných profilů.

 

Použití

Především zajištění pojezdu jeřábových koček u všech typů jeřábových nebo zdihacích zařízení ve vnitřním i venkovním prostředí, od běžných provozních podmínek až po nejnáročnější provozní podmínky v prostředí se zvýšenou vlhkostí vzduchu nebo přímořském prostředí, chemickém alkalickém nebo kyselinotvorném prostředí.

Často se používají také k zajištění pojezdu technologických částí čisticích a mycích linek, čističek odpadních vod, linek v potravinářském a sladovnickém odvětví a v řadě jiných výrobních odvětví.

Súbory na stiahnutie

 PDFNázov súboru
   

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku