header-object

Prúdové transformátory

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Monitoruje Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
WSW WSW   1...40 A              
DSW DSW   50...1250 A              

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko