header-object

Výmenníky nástrojov a robotov

Smartshift Robotics

Auto/Manualný výmenník nástrojov

smartshift automatic pneumatic clutch set featured

  • Na rôzne typy robotov
  • Možnosť viest vzduch aj elektriku
  • 20 kg nosnosť
Man. výmenník nástrojov light

smartshift toolholder light 2 400x284

  • Low cost riešenie
  • Nemá možnosť viesť vzduch/elektriku
  • 16kg nosnosť
Výmenník robotov

smartshift robot base set featured

  • Na jednoduchú výmenu robotov medzi pracoviskami
  • Presná aretácia
  • Nie je potrebné ladiť polohy robota pri prenášaní

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Smartshift Robotics pre Slovensko