header-object

Reléové moduly, filtre/EMC, ochrany, prevodníky

MURRELEKTRONIK

  • Relé, moduly, pätice
  • EMC filtre
  • EMC ochrany
  • Optoväzobné členy
  • Inteligentné prevodníky (AD/DA, A/A, relé ochrany motora, frekvenčné prevodníky, ...)
  • Pasívne prvky a vybavenie rozvádzačov
Murr3-1Murr3-2Murr3-3

Reléové moduly, pätice, zásuvné relé

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Poznámka
  reléové moduly,
pätice, zásuvné relé
  úvod, technické údaje
Relé moduly reléové moduly   na DIN lištu, vstupné napätie 12...230 V,
1- / 2- / 3- / 4-kontaktové
Relé pätice reléové pätice   na DIN lištu,
pre zapojenie viacerých relé modulov do jedného celku
Zásuvné relé zásuvné relé   vstupné napätie 24...230 V,
1- / 2- / 4-kontaktové

EMC filtre

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Napätie Prúd Poznámka
  EMC filtre   úvod, technické údaje
1-fázové 1-fázové   max. 250 V AC/DC 10...20 A jednostupňové, dvojstupňové
3-fázové 3-fázové   max. 250 V AC/DC 1...16 A jednostupňové, dvojstupňové

EMC supresory

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Poznámka
  EMC
supresory
  úvod, technické údaje
pre stykače pre stykače   pre stykače ABB, AEG, Moeller, SIEMENS, Telemecanique a univerzálne,
napätie 24...400 V AC/DC
pre motory pre motory   montovateľné priamo na motor, na DIN lištu, na svorkovnicu motora,
napätie 3x400...3x690 V AC
pre ventily pre ventily   pre ventily typu A, B, BI, C, CI,
napätie 24...230 V AC/DC

Optoväzobné členy

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Poznámka
optoväzba optoväzobné členy   úvod, technické údaje
  vstupné napätie 5...230 V AC, prúd 0,5…10 A,
tranzistorové, triakové

Inteligentné rozhrania

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Poznámka
  inteligentné
rozhrania
  úvod, technické údaje
AD/DA prevodníky AD/DA prevodníky   prevodníky analógového signálu (0...10 V, 4...20 mA) na digitálny a naopak
U/I prevodníky U/I, I/U prevodníky   prevodníky napäťového signálu (0...10 V) na prúdový (4...20 mA) a naopak
prevodníky frekvencie   prevodníky frekvencie na analógový signál (0...10 V, 4...20 mA) a naopak
časovače   na predĺženie impulzov
komparátory   na sledovanie, či signál leží v definovaných hraniciach
prevodníky teploty   prevodníky signálu zo snímača PT100 na štandardný signál (0...10 V, 4...20 mA)
motorové ochrany motorové ochrany   na ochranu a monitorovanie motorov, s integrovanými teplotnými senzormi

Rozvody, rozhrania, moduly

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Poznámka
systémové rozvody systémové rozvody   úvod, technické údaje
  komponenty systémových rozvodov
pasívne rozhrania pasívne rozhrania   úvod, technické údaje
  na prenos signálu medzi strojom a ovládacím systémom,
vnútri stroja, vnútri ovl. systému
Eurocard držiaky Eurocard držiaky   úvod, technické údaje
  31- / 32- / 48- / 64-pólové
riadiace systémy moduly pre riadiace systémy   úvod, technické údaje
  potenciometre, diódové moduly, LED indikátory, ...
predný panel rozhrania na predný panel   zásuvky pre napájanie, pre dátové rozvody, ...

S.D.A. s.r.o.