header-object

Prehľad produktov

SIGMATEK

Riadiace systémy

sigmatek riadiace systemy

Systémy I/O 

i o systemy

HMI

hmi

Pohony

pohony

 • Servo motory
 • Prevody  

Bezpečnost

bezpecnost

 • S-DIAS bezpečnostný systém
 • Pohony
 • LASAL bezpečnosť

Real-Time Ethernel VARAN

real time ethernet VARAN

 • Implementácia
 • Rozhrania a rozbočovače
 • Kábeláž VARAN

Programovací jazyk LASAL

programovaci jazyk LASAL

 • LASAL CLASS
 • LASAL SCREEN
 • LASAL MOTION

Špeciálne aplikácie

specialne aplikacie

 • Energetická automatizácia
 • Starter kit
 • Čitačka RFID

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie SIGMATEK pre Slovensko a Českú republiku