header-object

Analógové Indukčné Snímače

CONTRINEX

Najlepšia teplotná stabilita v triede a rozsah merania od nuly do 40 mm robia analógový rozsah snímačov Contrinex ideálne pre meranie lineárnej, uhlovej a rotačnej polohy.
  • Rozsah od 0 do 40 mm
  • Rozmery od M8 do M30
  • Rozsah teplôt od -25 °C do +70 °C
  • Najlepšia teplotná stabilita vo svojej triede
Kontraktuje nás pre bližšie info a konktrétne typy.
Indu Analog Sensors 370x344pxIndu Analog Output Range 370x344pxIndu Analog Output Application 370x344px
Katalóg CONTRINEX• 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie CONTRINEX pre Slovensko