header-object

SL VARIO

DINA

DINA-Imagefilm Still Logoaniamtion- 02

SL VARIO je určený pre stroje a zariadenia na ochranu obsluhy pred potenciálnym nebezpečenstvom. SL VARIO je multifunkčný, modulárny, rozšíriteľný a konfigurovateľný bezpečnostný systém.
Skladá sa z Centrálneho modulu a rôznych funkčných modulov.

Untitled
Blizšie informácie o produkte 
Hardwarové informácie 

SL VARIO je multifunkčný, modulárny, rozšíriteľný a konfigurovateľný bezpečnostný systém. Skladá sa z Centrálneho modulu a rôznych funkčných modulov. Centrálny modul je umiestnený v 45 mm alebo 67,5mm plastovom púzdre v závislosti na množstve výstupov. Všetky funkčné moduly sú umiestnené v 22,5 mm plastových púzdrach. Tieto moduly môžu byť montované na 35mm štandardnú montážnu lištu. Sú medzi sebou prepojené pomocou zbernicových konektorov na zadnej strane púzdra. Jedna aplikácia môže obsahovať až 15 modulov. Rôzne moduly sú dostupné pre veľmi široké spektrum aplikácií. Rôzne bezpečnostné funkcie sú k dispozícii: logické moduly, časovače, bezpečnostné obvody, volič režimu, generátor, komparátory, spätná väzba, reštart blokovanie atď.

vario bild 02 steckerleiste oben 300dpi 02

SL VARIO má k dispozícií veľa bezpečnostných digitálnych a analógových vstupov, polovodičových a kontaktných výstupov. Každý modul je vybavený LED terminálom, ktorý indikuje zopínanie vstupov, výstupov, napájania a rôzne diagnostické požiadavky. Vnútorná vratná poistka je k dispozícii. Napätie napájania je sledované a vybavené prepäťovou ochranou. Terminály (A1) v centrálny module a (P) na Funkčných moduloch sú odpojené interne ak je napätie vyššie ako 30V. Rovnaký prípad nastane, ak je odpojený terminál A2. Všetky polovodičové výstupy sú odolné proti preťaženiu a skratu. K dispozícii je aj monitorovanie vnútornej teploty.

vario bild 01 wahre groesse 300dpi masse 01

Užívateľská aplikácia bola vyvinutá na PC pomocou The Designer a prenáša sa cez rozhranie USB na centrálnom module. The Designer je špeciálne vyvinutý spoločnosťou DINA. Užívateľské aplikácie, návod na obsluhu, Designer a ďalšie dokumenty môžu byť uložené na pamäťovom médiu. Toto médium pracuje ako hard disk.

pc connect

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Dina pre Slovensko a Českú republiku