header-object

Indukčné snímače

BALLUFF

NOVINKA:
Indukčný snímač vzdialenosti
- s digitálnym rozhraním

Digitálne rozhranie
  • Bezdotykové, bez opotrebenia
  • Ochrana proti skratu
  • Indikácia funkcie LED diódou
  • Prakticky neobmedzená životnosť
  • Odolnosť proti znečisteniu
  • Bezproblémové použitie v extrémnych podmienkach

Balluff indukčné snímače sú použiteľné pre riadenie, reguláciu, automatizáciu, polohovanie a kontrolu pracovných procesov. Jedná sa o robustné snímače, ktoré snímajú prítomnosť kovových častí.
Pracujú bez dotyku a majú elektrický výstup, tzn. že pracujú bez opotrebenia. Aplikované môžu byť na obrábacích a textilných strojoch, montážnych linkách v automobilovom, strojárskom, papierenskom, gumárenskom a drevospracujúcom priemysle, t.j. vo všetkých procesoch vyžadujúcich automatizáciu.

Ex (ATEX): Snímače určené pre použitie v rizikových výbušných prostrediach.
SteelFace: Vysoko odolné jednodielne nerezové snímače pre extrémne prostredia:
   - Ferrous - snímanie len železných kovov (železo, oceľ, nerez, nikel)
   - NonFerrous - snímanie len neželezných kovov (hliník, meď, mosadz)
Faktor 1: Snímanie predmetov z ocele, hliníku alebo mosadze s rovnakou spínacou vzdialenosťou.
PROXINOX: Použitie v ťažkých podmienkach - oceľové puzdro odoláva agresívnym látkam.

Indukčné snímače BES, BAW, BIL

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie BALLUFF pre Slovensko