header-object

RS-séria - Všeobecné využitie

Štandartné roboty

RS003N

RS003N

Nosnosť: 3 kg

Dosah ramena: 620 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

RS005L

RS005L

Nosnosť: 5 kg

Dosah ramena: 903 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

RS005N

RS005N

Nosnosť: 5 kg

Dosah ramena: 705 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

RS006L

RS006L

Nosnosť: 6 kg

Dosah ramena: 1650 mm 

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

RS007L

RS007L

Nosnosť: 7 kg

Dosah ramena: 930 mm 

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

RS007N

RS007N

Nosnosť: 7 kg

Dosah ramena: 730 mm 

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

RS010L

RS010L

Nosnosť: 10 kg

Dosah ramena: 1925 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

RS010N

RS010N

Nosnosť: 10 kg

Dosah ramena: 1450 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,04 mm

RS013Nsmall

RS013N

Nosnosť: 13 kg

Dosah ramena: 1460 mm

Opakovateľnosť: +/- 0.03 mm

RS015X

RS015X

Nosnosť: 15 kg

Dosah ramena: 3150 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,15 mm

RS020N

RS020N

Nosnosť: 20 kg

Dosah ramena: 1725 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

RS030N

RS030N

Nosnosť: 30 kg

Dosah ramena: 2100 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,07 mm

RS050N

RS050N 

Nosnosť: 50 kg

Dosah ramena: 2100 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

 

RS080N

RS080N

Nosnosť: 80 kg

Dosah ramena: 2100 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,07 mm

    

BX/BT-séria - Bodové zváranie/Všeobecné využitie

BX100S

BX100S

Nosnosť: 100 kg

Dosah ramena: 1634 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX100N

BX100N

Nosnosť: 100 kg

Dosah ramena: 2000 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX100L

BX100L

Nosnosť: 100 kg

Dosah ramena: 2597 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX130X

BX130X

Nosnosť: 130 kg

Dosah ramena: 2991 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX165N

 BX165N

Nosnosť: 165 kg

Dosah ramena: 2325 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX200L

BX165L

Nosnosť: 165 kg

Dosah ramena: 2597 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX200L

BX200L

Nosnosť: 200 kg

Dosah ramena: 2597 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX200L

BX200L

Nosnosť: 200 kg

Dosah ramena: 2597 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX300L

BX250L

Nosnosť: 250 kg

Dosah ramena: 2812 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BX300L

BX300L 

Nosnosť: 300 kg

Dosah ramena: 2812 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

BT200L

 

 

  

 

BT200L

Nosnosť: 200 kg

Dosah ramena: 3151 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

 

ZB/ZH/ZT/ZX/CX-séria - Všeobecné využitie

ZB150S

ZB150S

Nosnosť: 150 kg

Dosah ramena: 1365 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZH100U

ZH100U

Nosnosť: 100 kg

Dosah ramena: 1634 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZT130L

ZT130L

Nosnosť: 130 kg

Dosah ramena: 3530 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZT130U

ZT130U

Nosnosť: 130 kg

Dosah ramena: 3230 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZT165U

ZT165U

Nosnosť: 165 kg

Dosah ramena: 3230 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZT200U

ZT200U

Nosnosť: 200 kg

Dosah ramena: 3230 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZX300S

ZX130L

Nosnosť: 130 kg

Dosah ramena: 2951 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZX130U

ZX130U 

Nosnosť: 130 kg

Dosah ramena: 2651 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZX165L

ZX165L 

Nosnosť: 165 kg

Dosah ramena: 2810 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZX165U

ZX165U 

Nosnosť: 165 kg

Dosah ramena: 2651 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZX200U

ZX200U

Nosnosť: 200 kg

Dosah ramena: 2651 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

ZX300S

ZX300S

Nosnosť: 300 kg

Dosah ramena: 2501 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

CX110L

CX110L

Nosnosť: 110 kg

Dosah ramena: 2699 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

CX110L

CX165L

Nosnosť: 165 kg

Dosah ramena: 2699 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

CX110L

CX210L

Nosnosť: 210 kg

Dosah ramena: 2699 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

MX/MT/MG-séria - Veľké záťaže

MX350L

MX350L

Nosnosť:  350 kg

Dosah ramena: 3018 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

  MX420L

MX420L

Nosnosť: 420 kg

Dosah ramena: 2778 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

  MX500N

MX500N

Nosnosť: 500 kg

Dosah ramena: 2540 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

MX700N

MX700N 

Nosnosť: 700 kg

Dosah ramena: 2540 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

MT400N

 

MT400N 

Nosnosť: 400 kg

Dosah ramena: 2200 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

mg10hl

  

MG10HL/MG15HL

Nosnosť: 1000-1500 kg

Dosah ramena: 4005 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,10 mm

Viacramenné roboty - DuAro

Špecialé roboty

duAro1

WD002N

Nosnosť: 2+2 kg

Dosah ramena: 760 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

    

MC/MS-séria - Medicínske/Farmaceutické

Špecialé roboty

MC004N

MC004N

Nosnosť: 4 kg

Dosah ramena: 505 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

MS005N

MS005N

Nosnosť: 5 kg

Dosah ramena: 600 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,01 mm

    

CP/RD/ZD/MD-séria - Paletizačné

  RD080N

RD080N

Nosnosť: 80 kg

Dosah ramena: 2100 mm 

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

ZD130S

ZD130S

Nosnosť: 130 kg

Dosah ramena: 3255 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

ZD250S

ZD250S

Nosnosť: 250 kg

Dosah ramena: 3255 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

MD400N

MD400N

Nosnosť: 400 kg

Dosah ramena: 3142 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

MD500N

MD500N

Nosnosť: 500 kg 

Dosah ramena: 3142 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

CP180L

CP180L

Nosnosť: 180 kg 

Dosah ramena: 3255 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

  CP300L

CP300L

Nosnosť: 300 kg

Dosah ramena: 3255 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

CP500L

CP500L

Nosnosť: 500 kg

Dosah ramena: 3255 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

CP700L

CP700L

Nosnosť: 700 kg

Dosah ramena: 3255 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

 

YF-séria - Pick n Place/Rýchle triedenie

  YF003N

YF003N

Nosnosť: 3 kg

Dosah ramena: 1300/500 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,01 mm

YS002N

YF002N

Nosnosť: 2 kg

Dosah ramena: 600/200 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,01 mm

    

RA/BA-séria - Zváracie roboty

  RA005L

RA005L

Nosnosť: 5 kg

Dosah ramena: 903 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

  RA006L

RA006L

Nosnosť: 6 kg

Dosah ramena: 1650 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

RA010L

RA010L

Nosnosť: 10 kg

Dosah ramena: 1925 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

RA010N

RA010N

Nosnosť: 10 kg

Dosah ramena: 1450 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

RA020N

RA020N

Nosnosť: 20 kg

Dosah ramena: 1726 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

BA006N

BA006N

Nosnosť: 6 kg

Dosah ramena: 1445 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,06 mm

KF/KG/KJ-séria - Striekacie roboty

KF121E

KF121E

Nosnosť: 5 kg

Dosah ramena: 1240 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,02 mm

KF192E

KF192E

Nosnosť: 12 kg

Dosah ramena: 1973 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KF193E

KF193E

Nosnosť: 12 kg

Dosah ramena: 1973 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KF262E

KF262E

Nosnosť: 12 kg

Dosah ramena: 2665 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KF263E

KF263E

Nosnosť: 12 kg

Dosah ramena: 2665 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KF264E

KF264E

Nosnosť: 12 kg

Dosah ramena: 2668 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KG264E

 

 

KG264E

Nosnosť: 20 kg

Dosah ramena: 2665 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

kawasaki kj244

 

 

KJ244 podlaha

Nosnosť: 6 kg

Dosah ramena: 2490 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KJ264-floor

 

 

KJ264 podlaha

Nosnosť: 15 kg

Dosah ramena: 2640 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KJ264-shelf

 

 

KJ264 polica

Nosnosť: 15 kg

Dosah ramena: 2640 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KJ264-wall

 

 

KJ264 stena

Nosnosť: 15 kg

Dosah ramena: 2640 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

KJ314

 

 

KJ314 7-osá

Nosnosť: 12 kg

Dosah ramena: 2665 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,05 mm

RC-séria - CLEAN ROOM - roboty pre čisté priestory

Špecíálne roboty

RS005L

RC005L

Nosnosť: 5 kg

Dosah ramena: 903 mm

Opakovateľnosť: +/- 0,03 mm

     

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Kawasaki Robotics pre Slovensko