header-object

Bezpečnostné uzavreté trolejové vedenia

VAHLE

Bezpečnostní uzavřená trolejová vedení všeobecně

Bezpečnostní uzavřená trolejová vedení, chránící před dotykem, odpovídají bezpečnostním předpisům VDE, evropským a mezinárodním normám a ve standartním provedení splňují stupeň ochrany IP 23. V provedení s těsnicí manžetou a zakrytím pojezdové štěrbiny pro sběrače splňují stupeň ochrany IP 24 podle DIN VDE 0470 díl 1 (EN60529). Na přání je možné dodat i provedení podle IP 44.

Bezpečnostní uzavřená trolejová vedení se skládájí z uzavřeného ochranného pouzdra obdélníkového průřezu. Podle typu trolejového vedení je ochranné pouzdro tvořeno plnostěnným  plastovým profilem (typ KBSL, KSL, MKL a jejich varianty), pro zvýšení tuhosti komorovým plastovým profilem (typ KBH a varianty), nebo hliníkovým dvojdílným profilem (LSV a LSVG).

V ochranných profilech jsou osazeny měděné vodiče, buď profilované, nasunuté na profilovaná péra profilu (KBSL, KSL a varianty), nebo plošné, nasunuté do drážek profilu (KBH, MKL a varianty), popř.profilované, osazené na izolátorech (typ LSV a LSVG).

Zemnící vodič je na ochranném profilu barevně označen.

Na spodní straně nejsou ochranné profily uzavřeny kvůli pojezdu proudových sběračů, pojíždějících uvnitř profilů pomocí koleček s kuličkovými ložisky a odebírajících proud z vodičů k pohyblivým spotřebičům pomocí odpružených uhlíkových kluzných kontaktů. Proudové sběrače mohou být na přání vybaveny různými systémy čištění vodičů a vnitřního prostoru ochranných profilů, popř. odsávacím zařízením.

Ochranné profily mohou být vybaveny vyhřívacími kabely.

 

Charakteristické vlastnosti bezpečnostních uzavřených trolejových vedení jsou:

  • kompaktní a stabilní provedení
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • minimální prostorové nároky
  • odolnost proti korozi
  • samovodivé proudové sběrače umožňují velkou variabilitu systémů pro napojení proudových spotřebičů
  • vynikající ochrana trolejového vedení jak z hlediska bezpečnostního, tak i z hlediska provozního

Bezpečnostní uzavřená trolejová vedení jsou ideálním řešením pro přívod proudu i dat pro široké spektrum jeřábové techniky, pro podélný pohyb jeřábů a pohyb jeřábových koček i v nejnáročnějších pracovních podmínkách, pro podvěsné dráhy, regálové zakladače, skladovou obslužnou techniku, osvětlovací techniku, obráběcí centra, elektrické kladkostroje a mnohé jiné oblasti použití

Bezpečnostné uzavreté trolejové vedenia KBSL, KSL, KTW, KSLT

VAHLE

 PDFNázov súboru
   

Trolejová vedení určená k použití ve vnitřním prostředí (typ KSLT s těsnící manžetou a zakrytím štěrbiny i pro vnější prostředí).

Typ KBSL je dodáván bez zpevňovacích svorek, typ KSL s namontovanými zpevňovacími svorkami.

Typ KTW je kombinací trolejového vedení KBSL a nosného pojezdového C-profilu S2 pro použití u obráběcích center.

 

Ochranný profil je plastový plnostěnný s nasunutými měděnými profilovanými vodiči různého průřezu na profilovaná péra ochranného profilu. Provedení je 4- nebo 5-pólové, zemnící vodič je na ochranném profilu barevně označen žlutozeleným pruhem. Vícepólová trolejová vedení jsou možná sestavením více trolejových vedení vedle sebe, popř.použitím typu MKL (pro 6- až 10-pólové vedení).

titel ksl-obr 10

 

Typ KBSL i KSL je dodáván v profilech zelené barvy, v délkách 1, 2, 3, 4 m, je možná i dodávka v kratších délkách. Profily je možné vertikálně i horizontálně tvarovat do oblouků.

Měděné vodiče lze na přání dodat s nerezovým potažením.

Správné a nezaměnitelné osazení proudového sběrače pro pohyb v profilu je zajištěno pomocí zarážky na sběrači a kombinací dlouhé a krátké lamely na spodním vyústění profilu.

 

Osazení ochranného profilu vodiči různého průřezu umožňuje variabilní použití pro proud od 40 do 200 A (od 140 do 200 A výhradně s použitím šroubových spojek) a napětí 600 V.

Osazení profilu vodiči pro řídící proud umožňuje zatížení do 40 nebo 60 A.

Je možné použití pro prostředí v teplotním rozsahu -30°C až +60°C.

Bezpečnostné uzavreté trolejové vedenia KBH

VAHLE

Súbory na stiahnutie

 PDFNázov súboru
   

Trolejová vedení určená k použití ve vnitřním i venkovním prostředí.

Typ KBHF je dodáván s namontovanými pružinovými spojkami na vodičích, typ KBHS s namontovanými šroubovými spojkami na vodičích.

 

Ochranný profil je, pro zvýšení tuhosti, plastový komorový s nasunutými měděnými plošnými vodiči různého průřezu v drážkách ochranného profilu.

Provedení je 4- nebo 5-pólové, zemnící vodič je na ochranném profilu barevně označen žlutozeleným pruhem. Vícepólová trolejová vedení jsou možná sestavením více trolejových vedení vedle sebe, popř.použitím typu MKL (pro 6- až 10-pólové vedení).

kbh-obr 11

 

Typ KBHF i KBHS je dodáván v profilech světle šedé barvy, v délkách 4 m, je možná i dodávka v kratších délkách. Profily je možné vertikálně i horizontálně tvarovat do oblouků.

Měděné vodiče lze na přání dodat s nerezovým potažením.

Správné a nezaměnitelné osazení proudového sběrače pro pohyb v profilu je zajištěno pomocí zarážky na sběrači a lamelou uvnitř profilu.

 

Osazení ochranného profilu vodiči různého průřezu umožňuje variabilní použití pro proud od 40 do 200 A (u typu KBHF od 40 do 100 A, u typu KBHS od 40 do 200 A) a napětí 600 V.

Osazení profilu vodiči pro řídící proud umožňuje zatížení do 40 A.

Je možné použití pro prostředí v teplotním rozsahu -30°C až +60°C.

Ochranný profil má na spodní straně 2 venkovní drážky, pro osazení systémů pro datový přenos.

Bezpečnostné uzavreté trolejové vedenia MKL

VAHLE

Súbory na stiahnutie

 PDFNázov súboru
   

Trolejová vedení určená k použití ve vnitřním i venkovním prostředí.

Typ MKLD je dodáván pouze jako ochranný profil bez nasunutých vodičů, nebo s přiloženými vodiči v rolích, které se pomocí speciálních přípravků nasunou do drážek profilu až na místě montáže.

Typ MKLF je dodáván s namontovanými pružinovými spojkami na vodičích, typ MKLS s namontovanými šroubovými spojkami na vodičích.

 

Ochranný profil je plastový plnostěnný s nasunutými měděnými plošnými vodiči různého průřezu v drážkách ochranného profilu (mimo typu MKLD).

Provedení je 6- až 10-pólové, zemnící vodič je na ochranném profilu barevně označen žlutozeleným pruhem. Vícepólová trolejová vedení jsou možná sestavením více trolejových vedení vedle sebe.

titel mkl-obr 12

 

Typ MKLD, MKLF, MKLS je dodáván v profilech světle šedé barvy, v délkách 1,2,3, 4 m, je možná i dodávka v kratších délkách. Profily je možné vertikálně i horizontálně tvarovat do oblouků.

Měděné vodiče lze na přání dodat s nerezovým potažením.

Správné a nezaměnitelné osazení proudového sběrače pro pohyb v profilu je zajištěno pomocí zarážky na sběrači a lamelou na spodní ploše profilu.

 

Osazení ochranného profilu vodiči různého průřezu umožňuje variabilní použití pro proud od 40 do 200 A (u typu MKLD od 40 do 200 A, u typu MKLF od 40 do 100 A, u typu MKLS od 40 do 200 A) a napětí 600 V.

Osazení profilu vodiči pro řídící proud umožňuje zatížení do 40 A.

Je možné použití pro prostředí v teplotním rozsahu -30°C až +60°C.

Ochranný profil má na spodní straně 2 venkovní drážky, pro osazení systémů pro datový přenos.

Bezpečnostné uzavreté trolejové vedenia LSV, LSVG

VAHLE

Trolejová vedení určená k použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Je možné je použít v prostředí s mimořádně vysokou teplotou.

Typ LSV je dodáván v 4- až 7-pólovém provedení, typ LSVG  v 6- až 11-pólovém provedení.

 

Ochranný profil se skládá ze dvou vzájemně sešroubovaných hliníkových profilů s nasunutými měděnými profilovanými vodiči různého průřezu, osazenými po stranách ochranného profilu v profilovaných pérech izolátorů. V 5-, 7-, 9- a 11-pólovém provedení je zemnící vodič osazen na horní straně ochranného profilu a není odizolován. V 4-, 6-, 8- a 10-pólovém provedení je zemnící vodič odizolován a na ochranném profilu barevně označen žlutozeleným pruhem.

Typ LSV v 4- a 5-pólovém provedení je možné kombinovat s typem KSL v 4- a 5-pólovém provedení.

V přímořských oblastech, oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu nebo v oblastech s agresivním prostředím je doporučeno provedení ochranného profilu z eloxovaného hliníku.

titel lsv-obr 13

 

Typ LSV i LSVG je dodáván v délkách 1, 2, 3 a 4 m, je možná i dodávka v kratších délkách. Profily je možné vertikálně i horizontálně tvarovat do oblouků.

Měděné vodiče lze na přání dodat s nerezovým potažením.

Správné a nezaměnitelné osazení proudového sběrače pro pohyb v profilu je zajištěno pomocí zarážky na sběrači a lamelou na spodní straně profilu.

 

Osazení ochranného profilu vodiči různého průřezu umožňuje variabilní použití pro proud od 60 do 300 A (v závislosti na provedení spojení ochranného profilu a spojení vodičů) a napětí 600 V.

Pro použití pro proud od 60 do 140 A se ochranné profily spojují spojovacími páskami a vodiče se spojují nástrčnými spojkami.

Pro použití pro proud od 60 do 300 A se ochranné profily i vodiče spojují šroubovými spojkami a ochranné profily se navíc v místě napojení překrývají spojovacími plechy.

Trolejová vedení LSV a LSVG s lichým počtem pólů, kde zemnicí vodič není odizolován, jsou dodávána se zemnícím kabelem pro napojení zemnícího vodiče v místě spojení ochranného profilu.

 

Osazení profilu vodiči pro řídící proud umožňuje zatížení do 60 A.

Ve standartním provedení je možné použití pro prostředí v teplotním rozsahu -40°C až +100°C (s omezením do +70°C pro standartní proudové sběrače, popř. do + 80°C při použití neoprénové těsnící manžety)

Na přání je možné ale i dodat provedení pro použití do teploty +150°C s náležitým materiálovým provedením všech dílů ochranného profilu a proudových sběračů včetně kabelu.

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku