header-object

Bezpečnostné systémy

PILZ

Svetový leader v dodávka riešení bezpečnostných systémov v priemysle. Ako expert na bezpečnosť ľudí, strojov a prostredia, Pilz ponúka celosvetovo, zákaznícky orientované riešenie pre všetky odvetvia priemyslu. Tieto inovatívne bezpečnostné produkty komplexne pokrývajú oblasti snímania, riadenia a pohonov vo všetkých technologických riešeniach. Vo svojom produktovom sortimente zahŕňajú od jednoduchých bezpečnostných relé, všetky typy bezpečnostných snímaní, magneticky, opticky, mechanicky aj sofistikované bezpečnostné programovacie moduly PNOZ Multi a aj bezpečnostné PLC systémy. Novým produktom tejto firmy je 3D bezpečnostná kamera – Safety EYE. Hlavnými výhodami sú:
  • Možnosť kontrolovať jedným prvkom 3D priestor.
  • Konfigurácia 2 bezpečnostných zón.
  • Možnosť nahrávania obrazu a jeho spätná kontrola pri narušení bezpečnosti.
  • Jednoduchá rekonfigurácia na nové podmienky v prípade potreby zmeny pracovného priestoru.
  • Šetrenie nákladov pri komplikovaných bezpečnostných systémoch.
    Aplikácie:
  • Zabezpečenie zložitého priestoru strojov (lisov, nožníc,...) s rizikom úrazu, alebo usmrtenia.
  • Zabezpečenie priestoru pred vniknutím osôb – alarm.
ObrázokTrieda výrobkovPDFPopis
Spínače a kontrolky - PIT   K bezpečnostným systémom ponúka Pilz Automation aj tlačítka, kontrolky a majáky pre priemyselné použitie. Výhodou je optimálna kompatibilita s ostatnými zariadeniami Pilz.
Bezpečnostné moduly - PNOZ   Bezpečnostné relé od najjednoduchších E-Stop až po PNOZmulti programovateľné relé riešiace komplexne bezpečnosť stroja
Bezpečnostné riadiace systémy, bezpečnostné PLC - PSS   Komplexné riadiace systémy s bezpečnostnými funkciami spĺňajúce všetky bezpečnostné normy s až do 8064 vstupov/výstupov
Senzory pre stroje a zariadenia - PSEN   Bezpečnostné senzory v automatizovaných a logistických procesoch pre účinnú ochranu obsluhy a prevenciu pred nehodami či už v interakcii s človekom alebo strojom.
HMI panely - PMI   Spoločnosť Pilz ponúka aj systémy pre vizualizáciu a interakciu obsluhy s technológiou. Veľmi dôležitú rolu zohrávajú pri diagnostike zariadení pri poruche.
Bezpečnosť pohonov - PMC   Pre komplexnosť riešení bezpečnostných systémov spoločnosť Pilz vyvynula systém riadenia pohonov série PMCprotego

PILZ- bezpečnostné komponenty