header-object

STANDALONE

DINA

DINA-Imagefilm Still Logoaniamtion- 02

Standalone monitory bez senzorov pre núdzové zastavenie,
fázové monitory a monitory nečinnosti.
Ľahko ovládateľné a vždy optimalizované pre vašu aplikáciu .

standalone

Monitor nečinnosti

Monitor nečinnosti bez senzora funguje bez meracieho systému a v prípade potreby sa transformuje do monitora pohybu. Bezpečne monitoruje 1 - fázové motory až do 300V AC a 3 - fázové motory až do 600V AC s úrovňou výkonu e. Konfigurácia a diagnostika prebieha stlačením tlačidla na dvojfarebnom LED displeji na prednej strane krytu.

standalone1 

Blizšie info o produkte 

standalone2

 

 

Relé pre núdzové zastavenie  

 

Relé pre núdzové zastavenie prichádza prispôsobené pre vaše potreby a je
k dispozícii s kontaktnými výstupmi s predčasnými alebo oneskorenými kontaktnými výstupmi . Alternatívne je k dispozícií variant s programovateľným časovým oneskorením.

 

Blizšie info o produkte 

standalone3

 

 

Monitor fáz 

  

Kompaktný monitor fáz, ktorý okamžite reaguje v prípade výpadku jednej fázy (reakčný čas menej ako 10 ms) . Dodáva sa s polovodičovými výstupmi, kontaktnými výstupmi a je vhodný pre fázové napätia až do 600V AC.

Blizšie info o produkte 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Dina pre Slovensko a Českú republiku