INDUKČNÉ SNÍMAČE

BES, BAW, BIL

  • Bezdotykové, bez opotrebenia
  • Ochrana proti skratu
  • Indikácia funkcie LED diódou
  • Prakticky neobmedzená životnosť
  • Odolnosť proti znečisteniu
  • Bezproblémové použitie v extrémnych podmienkach

Balluff indukčné snímače sú použiteľné pre riadenie, reguláciu, automatizáciu, polohovanie a kontrolu pracovných procesov. Jedná sa o robustné snímače, ktoré snímajú prítomnosť kovových častí.
Pracujú bez dotyku a majú elektrický výstup, tzn. že pracujú bez opotrebenia. Aplikované môžu byť na obrábacích a textilných strojoch, montážnych linkách v automobilovom, strojárskom, papierenskom, gumárenskom a drevospracujúcom priemysle, t.j. vo všetkých procesoch vyžadujúcich automatizáciu.

Ex (ATEX): Snímače určené pre použitie v rizikových výbušných prostrediach.
SteelFace: Vysoko odolné jednodielne nerezové snímače pre extrémne prostredia:
   - Ferrous - snímanie len železných kovov (železo, oceľ, nerez, nikel)
   - NonFerrous - snímanie len neželezných kovov (hliník, meď, mosadz)
Faktor 1: Snímanie predmetov z ocele, hliníku alebo mosadze s rovnakou spínacou vzdialenosťou.
PROXINOX: Použitie v ťažkých podmienkach - oceľové puzdro odoláva agresívnym látkam.

Indukčné snímače BES, BAW, BIL
Indukčné snímače

BES

Obrázok Puzdro PDF Montáž Snímacia
vzdialenosť
Prevedenie Vodivosť Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná
teplota
Ø 3-4 mm Ø 3 mm   tienený
netienený
1...3 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
Ø 4 mm   tienený
netienený
0,8...5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
M5 M5   tienený
netienený
0,8...5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 0,5 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
O 6,5 mm Ø 6,5 mm
Extra krátke
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel/konektor IP 67 -25...+65 °C
O 6,5 mm - M8 Ø 6,5 mm   tienený
netienený
kvázitien.
1,5...4 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 0,8 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC kábel IP 67 -20...+70 °C
Ø 8 mm   tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+70 °C
M8 M8
Extra krátke
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel/konektor IP 67 -25...+65 °C
O 6,5 mm - M8 M8
SteelFace
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
O 6,5 mm - M8 M8   tienený 1,5...2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 65
IP 67
-40...+85 °C
  kvázitien. 3...4 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  netienený 2,5...6 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený 1,5...2 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,2...1,5 mm DC 3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený 1...2 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
  tienený 0...0,8 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC kábel IP 67 -20...+70 °C
M12 M12
SteelFace
  kvázitien. 6 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený/netienený 2..6 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
M12 M12   tienený
kvázitien.
2...8 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-40...+85 °C
  netienený 4...10 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-40...+85 °C
  tienený
netienený
2...4 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
2...4 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
3...4 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,5...4 mm DC 2-/3-vodič
s diagnostikou
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+70 °C
  tienený 1,5...2,5 mm DC 2-/3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 68 -25...+80 °C
  tienený 2 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel IP 68 -25...+120 °C
  tienený
netienený
2...4 mm DC 3-vodič
PROXINOX
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 68 -40...+85 °C
  tienený 1,5 mm DC 2-/3-vodič
Ex (ATEX)
odolný tlaku
PNP NO
NC
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+80 °C
  tienený 4 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 67 -20...+70 °C
M16 M16   tienený 1,5 mm DC 3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 68 -25...+80 °C
M18 M18
SteelFace
  kvázitien. 10 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
M18 M18   tienený
kvázitien.
5...12 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  netienený 8...20 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
5...8 mm DC 2-vodič NO/NC 10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
5...8 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
5...12 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič
s diagnostikou
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+80 °C
  tienený 5 mm DC 4-vodič
odolný teplote
PNP
NO+NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 67 -25...+120 °C
  tienený
netienený
5...8 mm DC 3-/4-vodič
PROXINOX
PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 68 -40...+85 °C
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič
Ex (ATEX)
odolný tlaku
PNP NO 10...30 V DC konektor IP 68 -25...+80 °C
  tienený 8 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 67 -20...+70 °C
M30 M30
SteelFace
  kvázitien. 20 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 8 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
M30 M30   tienený
kvázitien.
10...22 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  netienený 15...40 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
10...15 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
10...15 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
10...20 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
10...15 mm DC 4-vodič
odolný teplote
PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
  tienený
netienený
10...15 mm DC 3-vodič
PROXINOX
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 67 -20...+70 °C
5×5 mm 5×5 mm   tienený 0,8 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 65
IP 67
-25...+70 °C
8×8 mm 8×8 mm   tienený
kvázitien.
1,5...3 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 65
IP 67
-25...+70 °C
8×16 mm 8×16 mm   tienený
netienený
1,5...2,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
10×30 mm 10×30 mm   tienený 3 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
16,5×30 mm 16,5×30
mm
  tienený 2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 65
IP 00
-25...+70 °C
17,5×17,3 mm 17,5×17,3
mm
  tienený
netienený
3...5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+70 °C
20×32 mm 20×32 mm   tienený 7 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič
odolný
mag. poľu
PNP
NO
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
25×50 mm 25×50 mm   tienený 5 mm DC 3-/4-vodič PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP
NO
24 V ±10% DC kábel IP 67 -25...+100 °C
26×26 mm 26×26 mm   tienený 10 mm DC 2-vodič NO 10...36 V DC kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
26×40 mm 26×40 mm   tienený 4 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 2...4 mm AC/DC 2-vodič NO 20...250 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
30×20 mm 30×20 mm   tienený 2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel IP 65 -25...+70 °C
40×40 mm UniC 40×40 mm
Unicompact
Faktor 1
  tienený
netienený
15...40 mm DC 3-/4-vodič PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
40×40 mm UniC 40×40 mm
Unicompact
  tienený
netienený
20...30 mm DC 4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
15...25 mm AC/DC 2-vodič NO 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
15...35 mm DC 3-/4-vodič
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 3-vodič
s diagnostikou
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
20...35 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 68 -20...+70 °C
40×40 mm UniS 40×40 mm
Unisensor
  tienený
netienený
15...40 mm DC 4-vodič PNP/NPN
NO/NO+NC
10...55 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
15...30 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC svorky IP 67 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 3-vodič
odolný
mag. poľu
PNP
NO
10...30 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
42×48 mm 42×48 mm   tienený 5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
74×60,5 mm 74×60,5
mm
  tienený 7 mm DC 4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC svorky IP 67 -25...+70 °C
Ø 80×67 mm Ø 80×67
mm
  netienený 50 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...55 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
40×40 mm MaxiS 80×80 mm
80×92 mm
Maxisensor
  tienený
netienený
40...50 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...55 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
  netienený 40...50 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC svorky IP 67 -25...+70 °C
  tienený 50 mm DC 2-vodič NO 10...55 V DC konektor IP 67 -25...+50 °C
Analógové snímače

BAW

Obrázok Puzdro PDF Montáž Snímacia
vzdialenosť
Prevedenie Vodivosť Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná
teplota
Ø 6.5 mm - M8 Ø 6,5 mm   tienený 0,5...2 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
21,6...26,4 V DC kábel IP 67 +10...+60 °C
M8   tienený
netienený
0,5...2,5 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
15...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -10...+70 °C
M12 M12
s digitálnym
rozhraním
  tienený 1...5 mm snímač
vzdialenosti,
DC 8-vodič
analóg. výstup
0...10 V
digit. výstup:
4 bit, BCD kód
15...30 V DC kábel IP 67 -10...+70 °C
Do 500 bar M12
odolný tlaku do 500 bar
  tienený 0,5...2 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
15...30 V DC konektor IP 68 -25...+90 °C
M12 M12   tienený
netienený
0,5...4 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
0...20 mA
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -10...+70 °C
M18 M18   tienený
netienený
1...16 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
0...20 mA
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -10...+70 °C
M30 M30   tienený
netienený
2...15 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
15...30 V DC konektor IP 67 -10...+70 °C
10×30 mm 10×30 mm   tienený 1...4 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
21,6...26,4 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 0...+70 °C
20×30 mm 20×30 mm   tienený 0,5...2 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
21,6...26,4 V DC kábel
konektor
IP 67 +10...+60 °C
80×80 mm 80×80 mm   netienený 0...50 mm snímač
vzdialenosti
analóg. výstup
0...10 V
24 V ±20% DC konektor IP 67 -10...+70 °C
Prepadové snímače

BES, BAW

Obrázok Puzdro PDF Priemer
otvoru
Min. rozmer
predmetu
Prevedenie Vodivosť Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná
teplota
Ringsensor 80×45×20
mm
  Ø 10 mm Ø 2 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 65 -25...+70 °C
  Ø 25 mm Ø 4 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 65 -25...+70 °C
  Ø 20 mm DC 3-vodič analóg. výstup
0...10 V
15...30 V DC konektor IP 67 -10...70 °C
115×80×30
mm
  Ø 45 mm Ø 9 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 65 -25...+70 °C
Magnetoindukčné snímače

BIL

Obrázok Typ PDF Popis Pracovný rozsah Výstup Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná teplota
BIL BIL   spojité snímanie polohy 0...60 mm
0...160 mm
0...10 V
4...20 mA
10...30 V DC konektor IP 67 -10...+75 °C
Micro-BIL Micro BIL   spojité snímanie polohy pre miniatúrne pneumatické valce s T-drážkou 0...10 mm 0...10 V
4...20 mA
10...30 V DC konektor M8 IP 67 -10...+70 °C
Signálne adaptéry BOS C, T, F, M
Obrázok Typ PDF Funkcia Parametre Vodivosť Napájanie Pripojenie Pracovná teplota
BOS S BOS
S-C01
  čítač medzier/impulzov,
invertor
1...65535 impulzov PNP/NPN 10...30 V DC konektor 0...+60 °C
BOS
S-T01
  oneskorené
zapnutie/vypnutie
1...65535 ms PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor 0...+60 °C
BOS
S-F01
  prevodník PNP/NPN,
zmena NO/NC
PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor 0...+60 °C
BOS
S-M01
  kontrola kľud. stavu,
otáčok, poklesu otáčok
0,015...1000 Hz PNP/NPN 10...30 V DC konektor 0...+60 °C
Spínacie jednotky BES
516-615-...
516-611-...
  analógové spínacie jednotky pre snímače BAW, BOD, BIL vstupný signál:
0...10 V DC
PNP/NPN 15...30 V DC konektor
kábel
svorkovnica
-10...+70 °C

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie BALLUFF pre Slovensko