header-object

Indukčné snímače - Indukčné snímače BES

BALLUFF

ObrázokPuzdroPDFMontážSnímacia
vzdialenosť
PrevedenieVodivosťNapájaniePripojenieKrytiePracovná
teplota
Ø 3-4 mmØ 3 mm   tienený
netienený
1...3 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
Ø 4 mm   tienený
netienený
0,8...5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
M5M5   tienený
netienený
0,8...5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 0,5 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
O 6,5 mmØ 6,5 mm
Extra krátke
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel/konektor IP 67 -25...+65 °C
O 6,5 mm - M8Ø 6,5 mm   tienený
netienený
kvázitien.
1,5...4 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 0,8 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC kábel IP 67 -20...+70 °C
Ø 8 mm   tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+70 °C
M8M8
Extra krátke
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel/konektor IP 67 -25...+65 °C
O 6,5 mm - M8M8
SteelFace
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
O 6,5 mm - M8M8   tienený 1,5...2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 65
IP 67
-40...+85 °C
  kvázitien. 3...4 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  netienený 2,5...6 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený 1,5...2 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,2...1,5 mm DC 3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený 1...2 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
  tienený 0...0,8 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC kábel IP 67 -20...+70 °C
M12M12
SteelFace
  kvázitien. 6 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený/netienený 2..6 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
M12M12   tienený
kvázitien.
2...8 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-40...+85 °C
  netienený 4...10 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-40...+85 °C
  tienený
netienený
2...4 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
2...4 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
3...4 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,5...4 mm DC 2-/3-vodič
s diagnostikou
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+70 °C
  tienený 1,5...2,5 mm DC 2-/3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 68 -25...+80 °C
  tienený 2 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel IP 68 -25...+120 °C
  tienený
netienený
2...4 mm DC 3-vodič
PROXINOX
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 68 -40...+85 °C
  tienený 1,5 mm DC 2-/3-vodič
Ex (ATEX)
odolný tlaku
PNP NO
NC
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+80 °C
  tienený 4 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 67 -20...+70 °C
M16M16   tienený 1,5 mm DC 3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 68 -25...+80 °C
M18M18
SteelFace
  kvázitien. 10 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
M18M18   tienený
kvázitien.
5...12 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  netienený 8...20 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
5...8 mm DC 2-vodič NO/NC 10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
5...8 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
5...12 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič
s diagnostikou
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič
odolný tlaku
PNP
NO/NC
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+80 °C
  tienený 5 mm DC 4-vodič
odolný teplote
PNP
NO+NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 67 -25...+120 °C
  tienený
netienený
5...8 mm DC 3-/4-vodič
PROXINOX
PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 68 -40...+85 °C
  tienený 1,5 mm DC 3-vodič
Ex (ATEX)
odolný tlaku
PNP NO 10...30 V DC konektor IP 68 -25...+80 °C
  tienený 8 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 67 -20...+70 °C
M30M30
SteelFace
  kvázitien. 20 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 8 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
M30M30   tienený
kvázitien.
10...22 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  netienený 15...40 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO/NC/NO+NC
10...55 V DC kábel
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
10...15 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 67
IP 68
-25...+70 °C
  tienený
netienený
10...15 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
10...20 mm DC 3-vodič
Faktor 1
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
10...15 mm DC 4-vodič
odolný teplote
PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
  tienený
netienený
10...15 mm DC 3-vodič
PROXINOX
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 68 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 67 -20...+70 °C
5×5 mm5×5 mm   tienený 0,8 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
konektor
IP 65
IP 67
-25...+70 °C
8×8 mm8×8 mm   tienený
kvázitien.
1,5...3 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
konektor
IP 65
IP 67
-25...+70 °C
8×16 mm8×16 mm   tienený
netienený
1,5...2,5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
10×30 mm10×30 mm   tienený 3 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
16,5×30 mm16,5×30
mm
  tienený 2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 65
IP 00
-25...+70 °C
17,5×17,3 mm17,5×17,3
mm
  tienený
netienený
3...5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+70 °C
20×32 mm20×32 mm   tienený 7 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič
odolný
mag. poľu
PNP
NO
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
25×50 mm25×50 mm   tienený 5 mm DC 3-/4-vodič PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič
odolný teplote
PNP
NO
24 V ±10% DC kábel IP 67 -25...+100 °C
26×26 mm26×26 mm   tienený 10 mm DC 2-vodič NO 10...36 V DC kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
26×40 mm26×40 mm   tienený 4 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC kábel
kábel+konekt.
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 2...4 mm AC/DC 2-vodič NO 20...250 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
30×20 mm30×20 mm   tienený 2 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO
10...30 V DC kábel IP 65 -25...+70 °C
40×40 mm UniC40×40 mm
Unicompact
Faktor 1
  tienený
netienený
15...40 mm DC 3-/4-vodič PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
40×40 mm UniC40×40 mm
Unicompact
  tienený
netienený
20...30 mm DC 4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 2-vodič NO/NC 10...55 V DC kábel+konekt.
konektor
IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
15...25 mm AC/DC 2-vodič NO 20...250 V AC/DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
15...35 mm DC 3-/4-vodič
odolný mag.
poľu, zváraniu
PNP
NO/NO+NC
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 3-vodič
s diagnostikou
PNP
NO
10...30 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
20...35 mm DC 2-vodič
Ex (ATEX)
NC 7,7...9 V DC konektor IP 68 -20...+70 °C
40×40 mm UniS40×40 mm
Unisensor
  tienený
netienený
15...40 mm DC 4-vodič PNP/NPN
NO/NO+NC
10...55 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
  tienený
netienený
15...30 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC svorky IP 67 -25...+70 °C
  tienený 15 mm DC 3-vodič
odolný
mag. poľu
PNP
NO
10...30 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
42×48 mm42×48 mm   tienený 5 mm DC 3-vodič PNP/NPN
NO/NC
10...30 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
74×60,5 mm74×60,5
mm
  tienený 7 mm DC 4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...30 V DC svorky IP 67 -25...+70 °C
Ø 80×67 mmØ 80×67
mm
  netienený 50 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...55 V DC konektor IP 67 -25...+70 °C
40×40 mm MaxiS80×80 mm
80×92 mm
Maxisensor
  tienený
netienený
40...50 mm DC 3-/4-vodič PNP/NPN
NO+NC
10...55 V DC konektor
svorky
IP 67 -25...+70 °C
  netienený 40...50 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC svorky IP 67 -25...+70 °C
  tienený 50 mm DC 2-vodič NO 10...55 V DC konektor IP 67 -25...+50 °C

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie BALLUFF pre Slovensko